Menü Kapat

Üyelerimizin Yayınlarından Seçmeler

  • Katip Çelebi, Sullam al-Wusul ila Tabaqat al-Fuhul (The Ladder of Elevation to the Lives of the Great and Famous by Generation), Edited and Introduction by Ekmeleddin İhsanoğlu, in collaboration with Mahmoud Al-Arnaut and Saleh Sadawi Saleh, Indices by Selahaddin Uygur, 2 eds.: Arabic-English and Arabic-Turkish, 6 vols.; IRCICA, Istanbul, 2010.
  • Ekmeleddin İhsanoğlu, Darülfunun: Osmanlı’da Kültürel Modernleşmenin Odağı (Istanbul: IRCICA, 2010), 2 cilt, 1126 s.
  • Emre Dölen, Türkiye Üniversite Tarihi (İstanbul: İstanbul Bilgi Universitesi Yay,. 2010), 5 cilt.
  • Mustafa Kaçar, Şinasi Acar and Atilla Bir, Yüzyıl Osmanlı Astronomu Takiyüddin’in Gözlem Araçları (İstanbul: İş Bankası Yay., 2011), 172s.
  • Ahmed Ziya Bin Rıza, Rubu Tahtası Kullanım Kılavuzu, (İstanbul: Biryıl, 2010), 180s. (Hazırlayanlar: Şinasi Acar, Atilla Bir ve Mustafa Kaçar), 180s.
  • Ahmed Ziya (Akbulut), Güneş Saatleri Yapım Klılavuzu (İstanbul: Biryıl, 2010), 180s. (Hazırlayanlar: Atilla Bir, Mustafa Kaçar ve M. Şinasi Acar).
  • Ramazan Şeşen, M. Serdar Bekar, Gülcan Gündüz, and Veysel Bulut, Osmanlı Astroloji Literatürü Tarihi, Osmanlı Astronomi Literatürü Tarihi Zeyli, Editor: E. İhsanoğlu, (İstanbul: IRCICA, 2011).
  • Ramazan Şeşen, M. Serdar Bekar, Gülcan Gündüz, and Veysel Bulut, Osmanlı Bilim Literatürü Tarihi Zeylleri ve Osmanlı Mevzuatu’l Ulum Literatürü Tarihi, Editor: E. İhsanoğlu, (İstanbul: IRCICA, 2011).
  • Ramazan Şeşen, M. Serdar Bekar, Gülcan Gündüz, and Veysel Bulut, Osmanlı Bilim Literatürü Tarihi Genel İndeksi, Editor: E. İhsanoğlu, (İstanbul: IRCICA, 2011).
  • Feza Günergun and Dhruv Raina (eds), Science between Europe and Asia: Historical Studies on the transmission, adoption and adaptation of knowledge, Boston Studies in the Philosophy of Science, (Springer, 2011), 279s.